A csitári hegyek alatt

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


Anyukámnak angyali hangja volt, és mindig énekelt.

Ünnepkor.

Templomban. Takaritáskor.

Kocsiba hosszú útokon át.

Mindig énekelt! Milyen nagy áldás volt ez a családunknak. Gondolom most az Istennek nagy boldogságot hoz a kedves Mama éneklése. 

Ez volt az egyik kedvenc népdala.

Enyém is.

Kodály Zoltán gyűjtötte Alsócsitárban 1914-ben.

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze van,
Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát kedves kisangyalom, tied leszek valaha.