Hit, Remény és Szeretet

Dicséret Úramnak, aki nélkül nem létezne e kis munkám:

Te látod azonban oh Isten! ki az egekből alátekintesz és mindeneket látsz, hogy nem ugy sirunk mint a hitetlen és nem ellened zugolódunk, midőn azok után csengünk, kiket a földről viszszahivsz mint angyalidat szent egeidbe magadhoz.

Tekints azért kegyelmesen reánk és bocsáss meg nekünk.

Tarts meg minket atyai kegyelmedben és vedd el, mert egyedül csak te veheted el fájdalmunkat.

E végre kapcsolj minket, oh atyánk Istenünk! a hit, remény és szeretet által mind jobban, jobban magadhoz, hogy tőled se jelen se jövő el ne szakaszthasson, és adj lelki erőt nekünk oly kincsek szerzésére, melyek a siron túl is megmaradnak és fentartják jó emlékünket a földön, s örökkévaló boldogságunk forrásai a menynyben.

» Temetési Szent Beszédek, Melyeket Írt és Mondott Péterfi Sándor Jelenleg Hévizi Lelkész (Kolozsvártt, 1870)