Rövidítések : Abbreviations

‹›  szerző jegyzet
‹•…› rokon értelmű szó elképzelhető
magyar magyar szó (félkövér betűtípus)
english angol szó (dőlt betűvel)
róngring idegen szó (zöld, sima betűvel)
(abl) távolító : ablative case 
(abr) rövidítés : abbreviation
(acc) tárgyeset : accusative case
(adj) melléknév : adjective
(adv) határozószó : adverb
(agr) mezőgazdasági : agricultural
(aka) avagy : also known as
(ala) hasonló : similar to, like
(amt) mennyiség : amount 
(ana) taglalat : anatomy 
(ant) ellentét : antonym 
(arc) elavult : archaic › (arc-HB) Halotti Beszéd
(ast) csillagászat : astronomy 
(bot) növénytan : botany 
(cog) rokon : cognate
(col) köznyelvi : colloquial 
(conj)  kötőszó : conjuction