ábrázol

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


ábrázol  represent

Róng (Lepcha) ◊ ʔábryáng  | (n) név  name   

Sumir (Sumerian) ◊ alan, urudalan  (n) szobor, alak  statue; form


MTA  ábrázol ⊗ Szláv eredetű. Óe. szl. obrazъ: alak; kép; mód.