csata

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


csata  battle

Róng (Lepcha) ◊ čádóng | (n) háború, csata  war, battle ◊ Chongtong | (pn) nyílhegy hely, ahol két patak egymással csatlakozik  the arrowheaded place, a name given to a site at the junction of two streams 

Mongol (Mongolian) ◊  sida, sada | (n, v) csata, csatolni battle, to attach

Baszk (Basque) ◊ gudu | (n) csata, küzd, harcol, háború combat, struggle, war

Sumir (Sumerian) ◊ šudul, šudun  ↵ (v) felköt  to tie up  ◊ gud | (v, n) támad, csapás, elkerül, táncol, hős, harcos, katona to jump (on), attack, escape, dance, hero, warrior


MTA  csata Szerb-horvát jövevényszó. Szb.-hv. četa: csapat, egység, csoport, raj [tisztázatlan eredetű]..