hit

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


hit  belief

Róng (Lepcha) ◊ hyit | (n) halál után, az ember színezet megváltozása halhatatlan szellemre  the change after death of the shade of man to an immortal spirit   ◊ gat | (v) kiván, akar, kedvel, szeretetre méltó, szeret, elégedett, igényel, szükség, nélkülözhetetlen, alkalmaz;  to desire, wish for, want, like, be agreeable to, love, be pleased with, require, be necessary, be essential to, have occasion for ◊ hŭt | (v) ujjong az örömtől  to shout, as for joy   ◊ hyŭt | (adj) egymáshoz kapcsolva, tiszta mint az ezüst joined together, pure as silver


MTA  hit ← hisz to believe Ismeretlen eredetű.