szerencse

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


szerencse luck

Róng (Lepcha) ◊ *să-nóm | (n) szerencse, a király homloka  (n) fortune, luck, etc.; the forehead of king  ◊ să-nóm čó | (adj) szerencsés, kedvező felicitious, fortunate 


MTA  szerencse ⊗ Jövevényszó egy déli szláv nyelvből.