zsúp

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


zsúp  (n) thatch

Róng (Lepcha) ◊ cáp | (v) zsúp to thatch