ablak ∴

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


ablak | (n) window, casement 

  • rokon értelmű (synonyms) ⇔ nyílászáró
  • származékszavak (derivatives) ⇓ ablakdeszka, ablakelem
  • lásd még (see also) ≅ ajak mouth; ajtó door; alagút tunnel, lyuk opening


Róng (Lepcha) további összefüggések (further correlations)

ók  nyit to open → myăm; ↑ ó, ó-m

  • szerszám tool (smg to open with)
  • ablaknyílás light; áram current, electricity; arany gold; ragyog shine; villog flicker; sugár (sun)ray
  • szemelt unshelled/picked; megtisztított cleansed; sima clean/not carded
  • ákom-bákom squiggle-scrawl; cikcakk zigzag; cikázik zigzag
  • bámul to stare; nyitott szájjal with mouth agape 

Czuczor-Fogarasi Szótár (1862)

ablak | fn. tt. ablak-ot.

1) Az épületeken világosság és légnyerés végett alkalmazott nyilás, mely üveg vagy egyéb átlátszó, és kinyitható táblákkal van ellátva. Boltíves, négyszögű, hosszúkás, kerek, alacsony, magas, keskeny, széles, harántékos ablak. Szobaablak, padlásablak, templom-, torony-, börtönablak. Kinézni, bemászni az ablakon. Ablaknál varrni, olvasni, írni. Ablakon bejövő világosság, fris levegő, bűz, por. Vakablak, mely az ablakhoz csak alakra hasonló, de fényt nem bocsát be.

2) Azon táblanemű készület, mely ezen nyilást betölti, üveges, lantornás, papirosablak, deszkaablak. Egy tábláju, több fióku, két szárnyu ablak. Kinyitni, kiakasztani, betenni, megtisztítani, betörni az ablakot. Homályos, tiszta, befagyott ablak. Téli-ablak, átv. tréfás ért. szemüveg. Föltette a téli ablakot. Képes kifejezéssel, ami által valahová beláthatni, vagy ki- s bemehetni, p. Kinek Isten akarja, az ablakon is beveti. A szem a lélek ablaka. Ha ablakkal beéred, ne nyiss kaput szivednek. Km. Jelent nyilvános, szembeötlő helyet e közmondásban: Tudom nem teszi az ablakba, p. az ellene szóló levelet. Származására nézve, ha gépileg csak ab gyököt vennők föl, ez a többi magyar szókkal nincs fogalmi, illetőleg családi rokonságban, azonban ha tekintetbe veszszük, hogy egyezik vele a szlovák-cseh oblok, és a fényes, csillagos eget jelentő obloha, melyek összetett szók az o és blok bloha elemekből, s ezekkel ismét rokon a blk, mely fényt, villámot jelent, továbbá, hogy ezekhez hasonlók a héber (balág), szankszkrit blász, hellen jlegw, jlogew, latin fulgeo melyek mind világosságot jelentenek, végre, hogy ezekkel tökéletesen összeüt a magyar világ, tájdivatosan velág, akkor épen nem hibázunk ha gyökül vil, vagy vel, vagy az önhangzó előtételével ivl vagy evl = avl = abl hangokat veszszük. Hogy az önhangzó előre is tétethetik, mutatják apró = porú, unszol vagy onszol = noszol, az árja (szanszkrit, görög, latin, persa stb.) da vagy dá gyök a magyarban ad vagy ád.


MTA Magyar Tájszótár (1893)

ABLAK 

ablak-homlok | az ablakmélyedés fölső ívezete (Székelyföld Kiss Mihály). 

ablak-szöm | (Eszék vid. Nyr. V.270): az ablak üvegtáblája.

ablak-tányér | ablakfiók, ablaktábla (Udvarhely Király Pál).

ablak-tölgy | az ablak oldalfája (Csík m. Gyergy ó-Remete Nyr. XIX.419).

ABLAKOS | üveges; házaló üveges tót (Baranya m. Tsz.; Ormányság MNy. V.150; Szeged, Csallóköz Csaplár Benedek).


Varga Csaba Szóértelmező Szótörténeti Szótár (2013)

ablak | Czuczor Gergely a világ szó vil gyökével magyarázza: vil, vagy vel, az önhangzó előtételével ivl vagy evl=avl=abl. Eszerint tehát az abl világosságot jelentene.

A cheh és a szlovák nyelv e szavunkat oblok alakban örzi, az obloha jelentés pedig: csillagos ég. Viszont az égbolt is öb, tehet több példa kellene a kérdés végleges eldöntéséhez. Az sem zárható ki, hogy az öbl, lék, luk és vil, vál szavak a mélyben végül is közösen alkotják a szót, hiszen ob-lok egy világossságot beeresztó luk.

Róng (Lepcha) felderítés 

Érdekes, mert Varga Csabának jó felfedezése volt az ablak szóval kapcsolatban. Róngring (Róng nyelv) ó = fényes, vilany, fényt árasztó 

Mainwaring, George B, and Albert Grünwedel. Dictionary of the Lepcha-Language. Berlin: Printed by Unger Bros, 1898. Print.
Mainwaring, George B, and Albert Grünwedel. Dictionary of the Lepcha-Language. Berlin: Printed by Unger Bros, 1898. Print.
Mainwaring, George B, and Albert Grünwedel. Dictionary of the Lepcha-Language. Berlin: Printed by Unger Bros, 1898. Print.