ábrázol ∴

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


ábrázol | (n) to represent, delineate, depict, describe, illustrate, image, limn, picture, plot, portray, render, typify, visualize 

  • IPA  /ˈaːbraːzol/
  • rokon értelmű (synonyms): szemléltet, illusztrál, bemutat, érzékeltet, kifejez, megjelenít, láttat, prezentál, ismertet, vázol, lerajzol, megrajzol, leír, megformál, mutat
  • származékszavak (derivitives): ábra, ábráz, ábránd


Róng (Lepchaszókincs egyesületek: .


Czuczor-Fogarasi Szótár (1862)

ábrázol | (ábra-az-ol); áth. m. ábrázol-t.

1) Valaminek alakját rajzban leveszi, abráját elkészíti. Állatokat, növényeket ábrázolni.

2) Valakinek vagy valaminek ábráját, formáját mutatja, jelenti, képezi. Ezen képek Urunk kinszenvedését ábrázolják. Hát ezen festmény mily tájképet ábrázol?


MTA Magyar Tájszótár (1893)

ábrázatos: szép arcú (Erdő vidék Tsz.).