reménykedő ∴

Szófejtés Névmutató ∴ | Rokon Szójegyzék ◊ | Rövidítések


reménykedő | (adj) hopeful, trusting, bouyant; (lit) one who hopes for smg/trusts in smg

  • rokon értelmű (synonyms) ≅ bizakodó, ígéretes, reményteljes, sokat ígérő
  • szótő (root word): remény