hit ∴

hit | (n) belief, faith, creed, religion, affiance, conviction, credence, persuasion, trust ◊ id (obs) sacred, holy, saint (PoMi)

  • rokon értelmű (synonyms) ≅ bizakodás, reménykedés, jóhiszeműség, bizalom, reménység, remény; vallás, hitvallás, belső meggyőződés; vélekedés, meglátás, meggyőződés, nézet, állásfoglalás, vélemény, álláspont, elv, szemlélet
  • származékszavak (derivatives): hitbizomány
  • hivatalos szófejtés (official etymology hit ← hisz Ismeretlen eredetű.

Continue reading “hit ∴”